Jaroslav Kříž
autor.png, 22 kB Jaroslav Kříž

povoláním:
vědec
spisovatel
filosof

kontakt:
j.r.kriz@gmail.com

   Narozen 5. 6. 1939 v Plzni, vystudoval VŠCHT v Praze v roce 1961, kdy také uzavřel sňatek s Irenou Šabovičovou, s níž mají syna Igora, dnes profesora matematiky na University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA. V roce 1964 začal pracovat na Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, v roce 1973 byl odtud vyhozen za politické aktivity během Pražského jara a poté.
   V době 1973 – 1990, kdy pracoval v průmyslovém výzkumu, se začal věnovat filosofii, psychologii a literatuře. Publikoval řadu filosofických esejů a studií v Samizdatu, později v Kritickém sborníku, Estetice, Tvaru aj. Psal také povídky, česky a anglicky, které vydával pod pseudonymem časopisecky. Povídka Late Spring byla BC v roce 1982 vyhodnocena jako nejlepší povídka zahraničního autora za pět let.
   V roce 1990 se vrátil do Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, kde pracoval do roku 2012. Knižní publikační činnost v oblasti filosofie a beletrie zahájil v roce 2000.

věda Věda:
   Emeritni vědecký pracovník Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky (Ing. DrSc.). Pracoval v oblasti struktury a dynamiky makromolekulárních a modelových systémů, hlavní oblast zájmu v posledních letech byla kooperativita vazeb mezi makromolekulami při jejich tvorbě supramolekulárních funkčních systémů (Cena Učené společnosti ČR v roce 2004). Hlavními nástroji jeho výzkumu byly nukleární magnetická resonance a kvantově-mechanické výpočty molekul. Publikoval přes 210 původních vědeckých prací v předních světových časopisech, zejména v Journal of Physical Chemistry.

literatura Literatura:
   Od roku 1999 do 2007 napsal 8 knih, z toho publikovány byly: literárně-filosofické eseje Postavy a světy (Práh 2000), novela Doteky ve tmě (Ikar 2002), román Kruhy na vodě (Paseka 2004), novelu Sestra Mneme, romany Ztracena v noci (Akcent), Cas lasky, cas trpkosti (Akcent), Zivot na uver (Pistorius a Olsanska) a povidky Hotel-Posel-lod (Pistorius a Olsanska) (Ikar 2007). Nevydány zatím zůstávají romány Churavý čas, Zákony kontrastu a Hranice přizpůsobení a dvě knihy povídek.

filozofie Filosofie:
   Kromě řady prací z oblasti epistemologie, ontologie a axiologie zejména vytvořil originální Filosofii určitosti (původně ineditně vydanou jako Generativní these k filosofii určitosti) jejíž I. díl je publikován na těchto stránkách